Nagar Prathmik Shikshan Samiti - Vadodara

 

માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી

વડાપ્રધાન

Get Connected

માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય

Get Connected

માનનીય શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ પ્રધાન

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ મંત્રી

Get Connected

માનનીય ડૉ. કુબેરભાઈ ડીંડોર

શિક્ષણ મંત્રી, ગુજરાત સરકાર

Get Connected

માનનીય શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયા

શિક્ષણ મંત્રી, ગુજરાત રાજ્ય

Get Connected

માનનીય શ્રીમતી પિન્કીબેન સોની

મેયરશ્રી, વડોદરા મહાનગર

Get Connected